Ημερίδα της ΕΜΚΕΘΙ «Χρηματοδοτώντας τις σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες. Προβλήματα και λύσεις εν καιρώ κρίσης»

Η Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων (ΕΜΚεΘι) οργανώνει το Σάββατο 26 Απριλίου, ώρες 10:00-19:00, ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτώντας τις σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες. Προβλήματα και λύσεις εν καιρώ κρίσης».

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Τρίτση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Στόχος της ημερίδας είναι αφ' ενός να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη (θιάσους, καλλιτέχνες, διαμορφωτές πολιτικής, κοινωνία) για τις κρατούσες χρηματοδοτικές συνθήκες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, και αφετέρου να συντάξει ένα σώμα προτάσεων, συμβάλλοντας έτσι στο διάλογο για τη χάραξη μιας Εθνικής Πολιτιστικής Πολιτικής με εξωστρέφεια και σύγχρονο προσανατολισμό.

Στην Ημερίδα θα παρευρεθούν ως εισηγητές, μορφωτικοί ακόλουθοι πρεσβειών, παράγοντες του ΥπΠο, σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ΕΣΠΑ, ειδικοί σε θέματα όπως η ιδιωτική χορηγία, θεατρολόγοι, εκπρόσωποι της αγοράς και άλλοι.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόγραμμα:
10:00-10:20, Προσέλευση - καφές
10:20-10:30, Χαιρετισμός ΕΜΚεΘι
10:30-12:30, Δημόσιες πολιτικές και χρηματοδότηση του σύγχρονου πολιτισμού
(α. Το Ελληνικό Σύστημα, β. Μοντέλα πολιτιστικής πολιτικής άλλων χωρών)
12:30-12:45, καφές
12:45-14:40, Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης (α. Ευρωπαϊκά προγράμματα, β. ΕΣΠΑ)
14:40-15:45, φαγητό
15:45-17:00, Ιδιωτική χρηματοδότηση στον πολιτισμό (Crowdfunding)
17:00-17:15, καφές
17:15-19:00, Στρογγυλή Τράπεζα – Συμπεράσματα – Μελλοντικές ενέργειες