Creativity For

Creativity for Creativity for

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, στις 12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης η δημιουργία βγαίνει δυναμικά μπροστά!

Στόχος των πολλαπλών δράσεων του CREATIVITY FOR.TH είναι η ενίσχυση της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

To CREATIVITY FOR.TH απευθύνεται σε όλους όσους χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα, τη γνώση και την καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Μέσα από μία σειρά δράσεων, συνεργιών, εργαλείων, εφαρμογών και στρατηγικών το CREATIVITY FOR.TH αναδεικνύει το ρόλο που παίζει η δημιουργία στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

Το kick-off του CREATIVITY FOR.TH χωρίζεται σε δύο μέρη:
  • Στο πρώτο μέρος (12:00-13:00) θα γίνει η δημόσια παρουσίαση του CREATIVITY FOR.TH, στη δημιουργική κοινότητα της πόλης, στους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρηματίες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Στο δεύτερο μέρος (13:00-14:30) θα γίνει μία συνάντηση εργασίας στην οποία θα παρουσιαστούν στους δημιουργούς αναλυτικά όλες οι δράσεις και τα εργαλεία του CREATIVITY FOR.TH με σκοπό τη μεταξύ μας συζήτηση, συνεργασία και επανατροφοδότηση (feedback).

Η παρουσία σας και η ενεργή σας συμμετοχή στο kick-off κρίνεται πολύ σημαντική για τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του CREATIVITY FOR.TH με στόχο την υποστήριξη και την ανάδειξη της δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.

Σας περιμένουμε όλους και προσβλέπουμε σε μία εποικοδομητική συνεργασία.

Το CREATIVITY FOR.TH. τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται από το Creativity Platform και το ΔΥΝΑΜΟ project-space

Με την ενθάρρυνση των:

Goethe Institut / British Council / Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Μ.Μ.Σ.Τ.) / Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.)

περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/Creativityfor.th

Ετικέτες