Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας στο Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146, Αθήνα και το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Στροφή, σε συνεργασία με εικαστικούς και μουσικούς καλλιτέχνες και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διοργανώνουν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2014 στις 10 Μαϊου «Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν».

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ