Κυριακή, 15 Μαΐου 2016 21:28

Η Ανάλυση μιας εικόνας

1.Εισαγωγή

Στην παρούσα αρθρογραφία θα ασχοληθούμε με τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης μιας εικόνας, είτε προερχόμενης από το θέατρο, είτε από την ειδησεογραφία, ή στην συγκεκριμένη περίπτωση από τις εικαστικές τέχνες. Τα μεθοδολογικά εργαλεία της ανάλυσης θα είναι εκείνα που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του μαθήματος : “Θέατρο και φωτογραφία’’, με διδάσκοντα τον καθηγητή, Τσατσούλη Δημήτριο.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ