Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 15:56

Homeless

Μέσα στην κρίση ο ρόλος της Τέχνης δεν αφορά μόνο την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση ή την ενημέρωση. Ο ρόλος της, ειδικά σε συγκυρίες δύσκολες όπως οι τωρινές, είναι ρόλος πρώτα αφύπνισης και μετά στήριξης καμιά φοράς και αισιοδοξίας. Τα καλλιτεχνικά ερεθίσματα είναι πολλά και το κοινό που τα υποστηρίζει και αναζητά μέσα από την τέχνη να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να βρει απαντήσεις μεγαλώνει. Με τα συνήθως φτωχά μέσα που ο καλλιτέχνης διαθέτει, επηρεάζει συνειδήσεις, προκαλεί, δίνει τροφή για σκέψη. Οι τρόποι ζωής που δημιουργούν οι άνθρωποι ανακλώνται και αλλάζουν από τις καλλιτεχνικές μορφές που αυτοί επιλεγούν και κατασκευάζουν. Κάθε φορά που κρίνουμε το σύγχρονο περιβάλλον, κρίνουμε τον εαυτό μας.

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ