Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011 01:15

Narrative Art (Αφηγηματική Τέχνη)

Τα βασικά εκφραστικά μέσα της Narrative Art είναι η φωτογραφία, το κείμενο, η κινηματογραφική ταινία, το βίντεο, και τα θέματα που πραγματεύεται αντλούνται, κατά κύριο λόγο, από την καθημερινή ζωή και το άμεσο περιβάλλον. Τα κείμενα και οι αυτοβιογραφικές φωτογραφίες των καλλιτεχνών προέρχονται κατά ένα μεγάλο μέρος από το απόθεμα των αναμνήσεων τους, των ταξιδιών τους ή της συναισθηματικής ζωής τους.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ