Ένα νέο Κίνημα Πολιτών ιδρύθηκε με σκοπό να δώσει έκφραση σε ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που έχουν πνευματικές αρχές, αξίες και ιδανικά.

1η Ακτίνα: Ένα νέο Κίνημα Πολιτών ιδρύθηκε

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ