Θεωρία της πληροφορίας και αισθητική αντίληψη

Τα οπτικά και ηχητικά μηνύματα φτάνουν στο άτομο μέσω των αισθήσεών του. Η πληροφορία είναι μέτρο της πολυπλοκότητας του μηνύματος, και η έννοια αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ποικιλοτρόπως στις διάφορες τέχνες. Έτσι μπορεί να εξαχθεί μια θεωρία της μορφής με όρους μετρήσιμων πληροφοριών, δηλαδή στοιχείων μιας πληροφοριακής αισθητικής που μπορούν να εφαρμοστούν σε λογοτεχνικά, ποιητικά, εικαστικά, ακουστικά και μουσικά μηνύματα. Η συστηματική εφαρμογή της έννοιας της πληροφορίας στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της ψυχολογίας στηρίζεται σε πολλά πειράματα, κλασικά σήμερα στους αντίστοιχους τομείς. Τα πειράματα αυτά αποτελούν τη βάση των θεωρητικών σκέψεων για τα σύγχρονα μουσικά κινήματα, για τα έργα της κινητικής ζωγραφικής και για τις εφαρμογές της ιδέας του συμπλέγματος στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τη λογοτεχνία. Με την εφαρμογή της στον τομέα της αντίληψης, και ιδιαίτερα της αισθητικής αντίληψης, η θεωρία της πληροφορίας προσφέρει μια άλλη μορφή κατανόησης της αισθητικής εμπειρίας, που στηρίζεται στην υλική όψη της επικοινωνίας και επιτρέπει να αναλυθεί δομικά η αντίληψη και η λειτουργία της στην περίπτωση της τέχνης.

Μετάφραση: Αναστασία Καραστάθη