Ξεναγήσεις στην Βουλή των Ελλήνων και στην αγγλική γλώσσα

Εκ μέρους του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων,θα υλοποιηθούν μεμονωμένες εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στην αγγλική γλώσσα για ξένους επισκέπτες στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:00 π.μ. για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της αγγλικής έκδοσης του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων: http://foundation.parliament.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η τρέχουσα δράση αγγλόφωνων ξεναγήσεων αποτελεί έναν περισσότερο συστηματικό (με την έννοια του κάθε Σαββάτου-κάθε Κυριακής) τρόπο διεξαγωγής ανάλογων ξεναγήσεων, που με βάση τον εκάστοτε αριθμό συμμετεχόντων βεβαίως μπορεί και να αφορά οικογένειες, συλλόγους, κλπ.