VAMCT 2015: 2ο Διεθνές Συμπόσιο Εικονικής Αρχαιολογίας στους Δελφούς

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα αλλά και για όλους τους φορείς που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και ανάδειξη της χώρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2o Διεθνές Συμπόσιο Virtual Archaeology Museums and Cultural Tourism (VAMCT) στους Δελφούς στις 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι οργανωτές του Συμποσίου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Τμήμα Πολυμέσων και το Πανεπιστήμιο Coastal Carolina, Edwards College of Humanities & Fine Arts από τις ΗΠΑ.

Το 2ο VAMCT αφορά σε πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες για την πολιτιστική κληρονομιά (Heritage Science) και είναι ανοικτό τόσο σε ειδικούς αρχαιολόγους, ιστορικούς, φυσικούς και μηχανικούς, όσο και σε φοιτητές, επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς και μελετητές του πολιτισμού. Στόχο έχει να δημιουργήσει ένα γόνιμο πεδίο συζήτησης για τις νέες έννοιες, τα νέα πεδία γνώσης και τις νέες τάσεις που διαμορφώνει η ψηφιακή πραγματικότητα στη μελέτη του πολιτισμού, από την αρχαιολογική έρευνα έως τη μουσειακή έκθεση και τον πολιτιστικό τουρισμό. Στους βασικούς στόχους του Συμποσίου είναι η δημιουργία διεθνών δικτύων και συνεργασιών σε σχετικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Η τάση της ενσωμάτωσης των νεότερων γνωστικών αντικειμένων που συνδυάζουν το διώνυμο φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία) και νέες τεχνολογίες (ψηφιοποίηση, πληροφορική) με την αρχαιολογία και την ιστορία επεκτάθηκε σχεδόν σε κάθε χώρα, αναδεικνύοντας τα νεότερα αυτά γνωστικά αντικείμενα σε βασικές μονάδες ειδίκευσης στις επιστήμες για τον πολιτισμό που εστιάζονται κυρίως στην Αρχαιομετρία και στην Ψηφιακή Πολιτιστική Τεχνολογία.

Αρχαιομετρία είναι η επιστήμη που μελετά με φυσικές μεθόδους τα ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας, τα λείψανα των πολιτισμών που άφησε πίσω του ο άνθρωπος στην πορεία εξέλιξής του στον πλανήτη μας, από τη σκοπιά της υλικής τους δομής και ηλικίας.

Η Ψηφιακή Πολιτιστική Τεχνολογία περιλαμβάνει τις επιστήμες της μηχανικής και της πληροφορικής με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων έρευνας και μελέτης τόσο σε φυσικό όσο και σε εικονικό κόσμο των ευρημάτων της αρχαιολογικής έρευνας με επίκεντρο το διαδίκτυο και βασικό εργαλείο την ψηφιακή τεχνολογία.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί πλέον στη σχέση μεταξύ των μουσείων, των μουσειακών εκθεμάτων, της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου και στον τρόπο με τον οποίο αυτές συμβάλλουν στη νέα ταυτότητα των μουσείων ως «εργαλεία επικοινωνίας». Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα πραγματικά μουσειακά αντικείμενα και στις ψηφιακές, εικονικές αναπαραστάσεις τους μέσα από δομές εξιστόρησης δημιουργεί νέες προοπτικές τόσο στην ανάλυση των αρχαιολογικών δεδομένων όσο και στην διάχυσή τους, στην ίδια την πολιτισμική απήχηση και αλληλεπίδραση.

Η ψηφιακή επεξεργασία, παρουσία και προβολή των μουσειακών συλλογών, των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων έκανε δυναμική την παρουσία της στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ακολουθεί σήμερα τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το VAMCT φιλοδοξεί, από την έναρξη των εργασιών του το 2013, να αποτυπώσει αυτές τις εξελίξεις και να δημιουργήσει, σε έναν από τους σημαντικότερους ιστορικά τόπους της Ελλάδας, στους Δελφούς, ένα σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσεις και αλληλεπίδρασης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διοργανωτές:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών – Εργαστήριο Αρχαιομετρίας

Η δημιουργία του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας (ΕΡΓ.Α) εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της Αρχαιομετρίας σε σχέση με τις θετικές κι ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. φυσική, γεωφυσική, γεωλογία, μαθηματικά, ιστορία τέχνης, αρχαιολογία, παλαιοανθρωπολογία, περιβάλλον και άνθρωπος), συμβάλλοντας με κατάλληλη μεθοδολογία, τεχνικές και όργανα στη χρονολόγηση, ανάλυση, προέλευση, εντοπισμό αρχαιολογικών υλικών και μνημείων, αλλά και μέσω αυτών στη μελέτη φυσικών, γεωφυσικών και γενικά περιβαλλοντολογικών φαινομένων στην ύπαιθρο ή το εργαστήριο , με απώτερο σκοπό την ακριβέστερη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης και των πολιτισμών.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια. Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Τμήμα Πολυμέσων (MediaLab)

Στο Τμήμα Πολυμέσων (MediaLab), οι προσπάθειες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εστιάζονται σε πρωτοποριακές ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. Το MediaLab έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών στα πολυμέσα και έχει δημιουργήσει μια υψηλή στάθμη τεχνογνωσίας στους τομείς των τεχνικών 3Δ ψηφιοποίησης και ανακατασκευής, των τεχνικών δεικτοδότησης και αναζήτησης βάσει περιεχομένου 3Δ εικόνων, των τεχνικών εικονικών περιβαλλόντων για μουσεία, εκθέσεις, εικονικές περιηγήσεις καθώς και πλοήγησης βάσει περιεχομένου, των τεχνικών σημασιολογικής πολυδιάστασης απεικόνισης πολυμεσικών βάσεων δεδομένων, τεχνικών GIS και προβλεπτικής μοντελοποίησης στην πολιτιστική κληρονομιά, ενώ έχει τεχνογνωσία σε τεχνικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας 2Δ/3Δ εικόνων, ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και στις βάσεις δεδομένων βάσει διεθνών προτύπων και συμβατότητα με Europeana. Το MediaLab έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα Ε&Α με ποικίλες διεθνείς συνεργασίες . Από τα επιτεύγματα του MediaLab ξεχωρίζουν: εργασία με θέμα την 3Δ ψηφιοποίηση με τις περισσότερες αναφορές στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Elsevier Journal of Cultural Heritage, εφαρμογή ISO 9001 στις υπηρεσίες 3Δ ψηφιοποίησης, βραβείο αριστείας για το έργο “Digitech III-2” που αφορούσε στις τεχνολογίες 3Δ ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος, πρώτο περιεχόμενο 3Δ στη Europeana πανευρωπαϊκά, προσκεκλημένες ομιλίες σε σεμινάρια και συνέδρια, διοργάνωση συνεδρίων και round tables.

Coastal Carolina University- Edwards College of Humanities & Fine Arts

Στο Edwards College τονίζονται οι αξίες της πνευματικής ζωής , της ηθικής και αισθητικής αντίληψης και της δημιουργικής ενασχόλησης μέσα και έξω από την αίθουσα. Οι καθηγητές εργάζονται με τους φοιτητής για να ακονίσουν τις δεξιότητές τους στην προσεκτική ανάγνωση, καθαρή σκέψη, προσεκτική παρατήρηση, αποτελεσματική γραφή και το πειστικό επιχείρημα, με την πίστη ότι οι φοιτητές μπορούν να είναι οι ιθύνοντες του κόσμου που κατοικούν. Αποστολή του κολεγίου είναι η προετοιμασία του καθενός να ζήσει μια ικανοποιητική ζωή ως υπεύθυνος και ευαίσθητος άνθρωπος και πολίτης, προσφέροντας κάτι περισσότερο από μια συλλογή υπηρεσιών και μια αλληλεπίδραση μαθητών και διδασκόντων που κάνουν μάθημα. Αποτελεί ακόμη ένα κέντρο πολιτισμού και έρευνας, ένα μέρος όπου η κοινότητα μπορεί να συγκεντρώνεται για εκδηλώσεις καλλιτεχνικής, πνευματικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Γενικές Πληροφορίες

  • Τοποθεσία: Δελφοί
  • Ημερομηνία: 23 – 26 Σεπτεμβρίου 2015