Ανατομία για καλλιτέχνες

Σήμερα που οι ζωγράφοι και οι γλύπτες έχουν να κάνουν κυρίως με την πάλη των υλικών (της ματιέρας), με την οργάνωση περιβαλλόντων και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας (φωτογραφίας, ψυφιακής και δικτυακής τεχνολογίας, ακτίνων λέιζερ κ.ά.) στο έργο τους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει υποχωρήσει η αναγκαιότητα της σπουδής της καλλιτεχνικής ανατομίας. Ωστόσο, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ανθρώπινο ον όχι ως την απρόσωπη όψη ενός μηχανισμού, αλλά με την επιλεκτική άποψη η οποία τονίζει τις ουσιώδεις για τον καλλιτέχνη λεπτομέρειες και υποτονίζει τις ασήμαντες, είναι απαραίτητες οι γνώσεις ανατομίας, όπως και τα υψηλής στάθμης μαθηματικά στον συνθέτη σειραϊκής μουσικής.

Μετάφραση : Αλεξάνδρα Φιάδα