Στην πορεία της ιστορίας της τέχνης, ο ρόλος της γυναίκας, φαίνεται περισσότερο μέσα από τις καλλιτεχνικές απεικονίσεις των ανδρών καλλιτεχνών. Συχνά, οι γυναίκες καλλιτέχνες, δεν φαίνεται να διαγράφονται σε κανένα σημείο της ιστορίας μέχρι και τον 20ο αιώνα και κυρίως έως τη δεκαετία του 1960. Σήμερα, ο ρόλος της γυναίκας, τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο όσο και μέσα στα στενότερα όρια του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι είναι περισσότερο καθορισμένος, ενώ τα έργα των γυναικών καλλιτεχνών κάνουν πλέον την εμφάνισή τους στις εικαστικές εκθέσεις και στα μεγάλα μουσεία και κέντρα τέχνης όσο συχνά και τα έργα των ανδρών καλλιτεχνών.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ