Στο πλαίσιο που συνιστά η κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση που βιώνουμε και σε διάλογο με την έκθεση της Greek Marble Initiative η γνωστή Αθηναία body painter Ελισάβετ Πέτρου, στα εγκαίνια της έκθεσης την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, θα μεταμορφώσει ενώπιον του κοινού έναν άντρα και μία γυναίκα σε ζωντανά αγάλματα.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ