Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 21:31

«Αριστοφάνης τώρα»

«Αυτό είναι το "χρέος" της κωμωδίας.
Στον καιρό, την πολιτική και την απαίτηση
να είναι η τέχνη το όπλο της αντίστασης
στον εθνικό φόβο και την κατάθλιψη».
Σταμάτης Κραουνάκης

Κατηγορία ΘΕΑΤΡΟ