Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 15:26

Συναυλία της Academica Athens Orchestra

H συναυλία του Δεκεμβρίου της ACADEMICA ATHENS ORCHESTRA, περιλαμβάνει το έργο του Antonio Vivaldi, "Τέσσερεις εποχές".

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ