Κυριακή, 17 Απριλίου 2011 11:42

Ακροάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για μουσικούς

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακροάσεις για Φαγκότο, Κόρνο, Τρομπόνι και Τρομπέτα, την Δευτέρα 2 Μαΐου, ώρα 16.00, στην αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177-78, Καλλιθέα), για τις ανάγκες της Πειραματικής Σκηνής (παραστάσεις 17 και 19 Ιουνίου 2011, θέατρο Ολύμπια).

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα εξής :

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΦΑΓΚΟΤΟ : W.A. MOZART- Κοντσέρτο KV 191 σε σι ύφεση μείζονα για φαγκότο,

1ο μέρος.

Willson OSBORNE ? Rhapsody for Bassoon.

ΚΟΡΝΟ : W.A. MOZART - Κοντσέρτο KV 417 σε μι ύφεση για κόρνο, 1ο μέρος.

Richard STRAUSS - Κοντσέρτο αρ. 1 σε μι ύφεση μείζονα για κόρνο, 2ο μέρος.

ΤΡΟΜΠΟΝΙ : Ferdinand DAVID - Κοντσέρτο σε μι ύφεση μείζονα για τρομπόνι, 1ο μέρος.

Igor STRAVINSKY - March Royal (από την Ιστορία ενός Στρατιώτη).

ΤΡΟΜΠΕΤΑ : Joseph HAYDN - Κοντσέρτο σε μι ύφεση μείζονα για τρομπέτα, 1ο μέρος.

Igor STRAVINSKY - March Royal (από την Ιστορία ενός Στρατιώτη).

2. EΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του υποψηφίου μετά το 1945, με σαφή προσανατολισμό στις νέες τεχνικές εκτέλεσης.

3. PRIMA VISTA

Πρόγραμμα Ακροάσεων (με αλφαβητική σειρά) :

16.00-17.00 : φαγκότο

17.00-18.00 : κόρνο

18.00-19.30 : τρομπόνι

19.30-21.30 : τρομπέτα

Για την υποβολή αιτήσεων και παραλαβή του μουσικού υλικού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου 3ος όροφος, τηλ. 210-37.11.330) τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 8.30 ? 14.00, από 13/04/11 μέχρι και 26/04/11 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος, από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής ή από Μουσική Ακαδημία του Εξωτερικού.