Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2014 16:33

Διαγωνισμός ζωγραφικής με τίτλο: «Διαγωνισμός ζωγραφικής: Λουκάς Βενετούλιας» (Προθεσμία έως 30/09/14)

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. προκηρύσσει διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο: «Διαγωνισμός ζωγραφικής: Λουκάς Βενετούλιας».

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού ορίζονται ως εξής:

• Ο διαγωνισμός καθιερώνεται, ως θεσμός, στη μνήμη του ζωγράφου Λουκά Βενετούλια.

• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και σ' αυτόν θα μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες καλλιτέχνες έως τριάντα πέντε (35) ετών, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

• Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν από ένα έργο ο καθένας, με θέμα της επιλογής τους και υλικό της προτίμησής τους. Η μεγαλύτερη διάσταση του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 εκ., χωρίς περιορισμό για μικρότερα μεγέθη.

• Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα είναι πενταμελής.

• Τα έργα του διαγωνισμού θα εκτίθενται σε χώρο του Ιδρύματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και σε περίπτωση μεγάλου αριθμού έργων η κριτική επιτροπή θα αποφασίζει πόσα και ποια έργα θα εκτεθούν.

• Η πενταμελής κριτική επιτροπή θα επιλέγει τρία (3) από τα εκτιθέμενα έργα. Το καλύτερο από αυτά θα βραβεύεται με συμβολικό χρηματικό ποσό και στα άλλα δύο έργα θα απονέμονται δύο ισότιμοι έπαινοι.

• Τα τρία επιλεγμένα έργα θα παραμένουν στη συλλογή του Τελλογλείου Ιδρύματος.

• Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιοποιείται σε κάθε διαθέσιμο μέσο και κυρίως ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, twitter κ.λπ.

• Για τη φετινή, πρώτη διεξαγωγή του διαγωνισμού, η διάρκεια υποβολής των έργων ορίζεται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014, με δυνατότητα παράτασης, και ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού περί τα τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες: Π. Μπίκας, 2310 991614 (καθημερινές 9:00-15:00)