Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2012 21:41

Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από το 'Ιδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση χρηματοδοτεί και διοργανώνει Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου. Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα και γίνεται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), την Αττικό Μετρό Α.Ε., την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στο α' στάδιο θα κατατεθούν ιδέες (Διαγωνισμός Ιδεών) εκ των οποίων θα επιλεγεί έπειτα από αξιολόγηση μικρός αριθμός μελετών που θα διαγωνιστούν μεταξύ τους στο επόμενο στάδιο (Διαγωνισμός προσχεδίων). Στους νικητές του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν βραβεία συνολικού ύψους Ευρώ Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων (€ 160.000.-).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το α' στάδιο του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός Ιδεών) λήγει την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ