Κυριακή, 01 Μαρτίου 2009 13:20

Διεθνής Διαγωνισμός Φωτογραφίας στην Ελβετία (Προθεσμία 30/4/2009)"The Grand prix international de photographie de Vevey"

Προθεσμία συμμετοχής: 30η Απριλίου 2009

Όλες οι πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής, τις προδιαγραφές του υλικού και το κόστος συμμετοχής στον σχετικό δικτυακό τόπο.