Κυριακή, 01 Μαρτίου 2009 12:55

Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2009 (Προθεσμία 31/3/2009)Διοργάνωση: World and Universal Academia

Προθεσμία: 31η Μαρτίου 2009

Κόστος συμμετοχής: 0? για την πρώτη συμμετοχή, 25? για κάθε επόμενη συμμετοχή

Κατηγορίες που θα βραβευθούν:

- History painting (Peinture historique)
- Genre painting (Sc?nes de genre)
- Portrait painting (Portraits et auto-portraits)
- Landscape painting (Paysages et peinture marine)
- Still life painting (Nature morte)
- Funny painting (Peinture humoristique)
- Erotic painting (Peinture ?rotique)

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.