Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009 01:56

Διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός Μοτοσυκλέτας (Προθεσμία 1/9/2009)Ο δικτυακός τόπος Horizons Unlimited, που αφορά ταξιδιώτες με μοτοσυκλέτες, διοργανώνει Διεθνή Φωτογραφικό Διαγωνισμό.

Οι 13 καλύτερες φωτογραφίες που θα επιλεγούν, θα εκδοθούν στον Ημερολόγιο του 2010. Οι φωτογραφίες θα πρέπει απαραίτητα να απεικονίζουν ταξίδι με μοτοσυκλέτα.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.