Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2009 15:59

Μαθητικός Εικαστικός Διαγωνισμός "ΦΙΛΩΝΑΣ" (Προθεσμία: 30/3/2009)Οι 33οι Διαγωνισμοί "ΦΙΛΩΝΑ", απευθύνονται σε μαθητές Α΄βάθμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης Εσωτερικού, Κύπρου και Απόδημου Ελληνισμού.

Σκοπός: Αφ΄ενός η ανίχνευση ταλαντούχων νέων και αφ? ετέρου η ενεργοποίηση του μαθητή να μεταφέρει καθημερινές προσλαμβάνουσες στο χαρτί, στην παλέτα, στη φωτογραφία,  που θα γίνουν αφορμή να αναδειχθούν  όχι μόνο  δεξιότητές του αλλά και να αποφορτιστεί από την πίεση καθημερινών καταπιέσεων μεταφέροντας γνώσεις, εμπειρίες  και προβληματισμούς του γύρω από κοινωνικά θέματα, αλλά και  επικοινωνώντας   με άλλα άτομα παράλληλων ενδιαφερόντων.

Θέματα:
Α. Ελεύθερο θέμα, ανεξάρτητα χρόνου δημιουργίας του, για όλους τους τομείς
Β. Ειδικό θέμα: Σύγχρονοι προβληματισμοί.  Στο μαθητή δίνεται η ευχέρεια  να ανπεικονίσει τα ενδιαφέροντά του σε σχέσει με το κοινωνικό σύνολο. π.χ. περιβαλλοντικά θέματα,  θέματα που αφορούν τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα όπως παιδεία, πολιτισμός,   κ.λ.π. προβάλλοντάς τα ως  εικόνα ιστορίας ή παραμυθιού.

Εάν το  θέμα  προήλθε από μία συγκεκριμένη εικόνα μπορεί και αυτή να προσαρτηθεί στο  έργο  του συμμετέχοντα.

Α. Ζωγραφική:  Ο συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με έως τρία έργα  της κατηγορίας που θα επιλέξει (σχέδιο, ακουαρέλα και εκαιογραφία). Τα έργα αυτά μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή το κάθε ένα να αποτελεί μέρος της ίδιας ιστορίας ή του παραμυθιού.
Οι διαστάσεις των έργων θα είναι 25 Χ 30cm επάνω σε χαρτόνι ή μουσαμε. Δεν γίνονται δεκτά έργα σε γυαλί, έργα χειροτεχνίας ή ξυλογλυπτικής και τα έργα  που δεν έχουν τις παραπάνω διαστάσεις. Ο συμμετέχων μπορεί να διαγωνιστεί και στις τρεις ανωτέρω κατηγορίες.

Β. Φωτογραφία:  ΄Εως 3 φωτογραφίες διαστάσεων 25Χ 30 cm.
Η φωτογραφία είναι η αποτύπωση μιας στιγμής περικλείοντας  όλα τα στοιχεία που δημιουργούν αυτή τη στιγμή, κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε τροποποίηση αλλοιώνει τα χαρακτήρα εκείνης της στιγμής. Εάν η φωτογραφία ληφθεί με ηλεκτρονική  μηχανή  καλό θα ήταν να υπάρχει ανάλυση με ελάχιστη τα 5 m.p. , ώστε να μην υπάρξει μεγάλη αλλοίωση του θέματος διαστ. 25Χ30. Στον κλασικό τρόπο λήψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιουδήποτε τύπου φιλμ.

Με την παραλαβή των έργων  κάθε κατηγορίας, θα γίνεται και η παρουσίασή  τους από την ιστοσελίδα «ΦΙΛΩΝΑ».
Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθούν εκδηλώσεις προβολής των έργων και των δημιουργών τους.
Τα έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας θα αποστέλλονται στην: Τ.Θ. 80 495 Τ.Κ. 18 510 Πειραιάς.

Λήξη προθεσμίας υποβολής: 30η Μαρτίου 2009