Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011 14:37

13ος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός (Προθεσμία 25/04/2011)13ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ανάγνωσης και κατανόησης παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Οροι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Σχολεία.
Στις Βιβλιοδρομίες 2011 τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.
Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Αυτό αποτελεί μεγάλη καινοτομία για το διαγωνισμό. Όμως, για να συμβουλεύεται κάποιοςσωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεχτικά.
Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας, που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.
Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Δείγμα των ερωτήσεων παρουσιάζεται στο ειδικό κεφάλαιο που ακολουθεί. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στηνκατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων αλλά και στη διευκόλυνση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στηνέμφαση τη σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.
Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση. Αυτή αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των μονάδων και δε διαφέρει από τάξη σε τάξη.
Αιτήσεις για αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων δε θα επιτραπούν μετά την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εγγραφής από μέρους των μαθητών, επειδή θα προκαλέσουν δυσλειτουργία στη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον .