Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2011 16:13

11ος λογοτεχνικός διαγωνισμός Κερατσινίου (Προθεσμία 1/3/2011)Η Εταιρία Τεχνών Επιστήμης & Πολιτισμού Κερατσινίου, προκηρύσσει και φέτος, για ενδέκατη κατά σειρά χρονιά, Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (ποίηση, διήγημα, θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι).

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

1. Το θέμα είναι ελεύθερο
2. Τα ποιήματα να είναι έως 2 (δύο)
3. Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες σε διπλό διάστημα, καθώς και το θεατρικό, το οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι
4. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα
5. Η υποβολή τους θα γίνει σε 5 (πέντε) αντίγραφα, τα οποία θα φέρουν, υποχρεωτικά, μόνο το ψευδώνυμα, όπως και ο φάκελος αποστολής τους. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα), ενώ στην εξωτερική όψη και αυτού του φακελου θα αναγράφεται μόνο το ψευδόνυμο.
6. Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την 1η Μαρτίου 2011
7. Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή ανθρώπων του Πνεύματος και των Τεχνών
8. Τα έργα θα αποσταλούν στην εξής διέυθυνση:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
POST RESTANTE 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2
Ταχυδρομικό Κατάστημα Γρηγ.Λαμπράκη 18757
Τηλ. 210 4315211 - 6972868486