Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 00:00

Οι πρώτοι πολιτισμοί

Οι έννοιες «πολιτισμός» και «πρόοδος» συμβαδίζουν στην ιστορική πορεία του ανθρώπου και πρέπει να ειδωθούν σε συνάρτηση με τα ευρύτερα κοινωνικά, πολιτισμικά συμφραζόμενα που αποτυπώνουν τη συγχρονική πραγματικότητα κάθε εποχής.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ