Μετά. Μια in situ παράσταση για την Κυψέλη από την Ομάδα 7. Η παράσταση αρχίζει από την πλατεία Αμερικής και συνεχίζεται στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων. Στις 7 & 8, 14 & 15, 21 & 22, 28 & 29 Μαρτίου και 4 & 5, 11 &12 Απριλίου 2014 στις 21:00.

Κατηγορία ΘΕΑΤΡΟ