Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010 22:47

Μετα-ζωγραφική Αφαίρεση

Τον όρο Post-Painterly Abstraction (Μετα-ζωγραφική Αφαίρεση), τον εισήγαγε ο Greenberg επιγράφοντας μια έκθεση στο County Museum του Los Angeles το 1964, στην οποία, εκτός από τους Morris Louis, Kenneth Noland, Ellsworth Kelly και Jules Olitski, συμμετείχαν και οι Frank Stella, Al Held, Gene Davis και άλλοι.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ