Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 13:44

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών για σπουδές καλλιτεχνών στο Παρίσι

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει τη χορήγηση 3 υποτροφιών με έσοδα από το κληροδότημα του Ακαδημαϊκού Βασίλειου Κουρεμένου, για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική.

Οι υποψήφοι πρέπει να είναι 16-22 ετών, να έχουν αποδεδειγμένη κλίση στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, και να μη διαθέτουν τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι καταγόμενοι από την Ήπειρο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, την αίτησή τους και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες : τηλ 2103664736

και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών : www.academyofathens.gr