Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2011 18:16

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία θέση ΑΡΠΑΣ στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.)

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία (1) θέση ΑΡΠΑΣ προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο (Ένα από τα κοντσέρτα):
DITTERSDORF: Κοντσέρτo για άρπα σε λα μειζ., ολόκληρο.
HAENDEL: Κοντσέρτο για άρπα έργο 4 αριθμ. 6., ολόκληρο.

2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης:
9/1/2012 Ώρα : 10:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ο όροφος, τηλ. 210 37 11 330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες, από 9/12/2011 μέχρι και
3/1/2012, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Ε.Ρ.Τ., Δήμου Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 36 15 121
Αρχιμήδους 16, 177 78, Καλλιθέα