Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2009 12:47

Διεθνής Διαγωνισμός Λογοτεχνίας InterArtia 2009 (Προθεσμία 25/11/2009)Η   International  Art  Society &  Academy διοργανώνει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ InterArtia  2009, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει τον Διεθνή  Διαγωνισμό Λογοτεχνίας 2009 και τον Διαγωνισμό  Artists  of  the  Year 2009.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 4 κατηγορίες σε όλα τα είδη και στυλ Λογοτεχνίας
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής έχουν ξεκινήσει.

Για την ομαλή διεξαγωγή των Διαγωνισμών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία των Διαγωνισμών.

Γ' Περίοδος Διαγωνισμών  -  Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 25 Νοεμβρίου 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανεξαρτήτως ηλικίας
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1987
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1994

Όλα τα είδη και στυλ Λογοτεχνίας με ελεύθερο θέμα.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έχουν ως εξής:
Από 90 έως 100 βαθμούς   1ο Βραβείο
Από 80 έως 89 βαθμούς     2ο Βραβείο
Από 70 έως 79 βαθμούς     3ο Βραβείο
Από 60 έως 69 βαθμούς     1ος  Έπαινος
Από 50 έως 59 βαθμούς     2ος  Έπαινος
Από 40 έως 49 βαθμούς     3ος  Έπαινος

Οι Διαγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών που θα αποσπάσουν 1ο Βραβείο θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των  Artists of the Year 2009

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος λογοτέχνες, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες όλων των ηλικιών.
2. Γίνονται δεκτά όλα τα έργα που είναι γραμμένα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με ελεύθερο θέμα. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει μέρος με 1 έως 3 μικρά έργα ή με 1 έργο μεγάλης έκτασης, με το ίδιο ποσό συμμετοχής. Θα διαγωνισθεί για κάθε έργο ξεχωριστά.
3. Τα έργα στέλνονται επώνυμα σε 5 δακτυλογραφημένα αντίγραφα. Κάθε υποψήφιος μπορεί επίσης να στείλει τα έργα του ηλεκτρονικά (με e-mail), συνοδευμένα απαραίτητα από το δελτίο αποστολής και την απόδειξη κατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να στείλει έργα στη Γραμματεία των Διαγωνισμών.
4. Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχών στη Γραμματεία των Διαγωνισμών.
5. Στις κατηγορίες Β΄, Γ΄, και Δ΄ θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της ηλικίας των διαγωνιζόμενων (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κλπ).
6. Ο αριθμός των βραβευθέντων είναι επιλογή της Επιτροπής και δεν υπάρχει ανώτερο ή κατώτερο όριο.
7. Τα Βραβεία και οι Έπαινοι θα αποσταλούν ταχυδρομικά.
8. Σαν δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 80 ? που περιλαμβάνει τη συμμετοχή και στους 2 Διαγωνισμούς.
Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.
9. Το Δικαίωμα συμμετοχής αποστέλλεται
με  τραπεζική κατάθεση ή
με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: Χριστίνα Μαρκίδου,  Τ.Θ. 1114,  ΤΚ 38110  ΒΟΛΟΣ
και συνοδεύεται από το Δελτίο Συμμετοχής.
Oι διαγωνιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα της τραπεζικής κατάθεσης ή της ταχυδρομικής επιταγής και της αποστολής των έργων. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον .