Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009 18:37

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Τυμπάνων & Κρουστών από την Kρατική Oρχήστρα Θεσ/νίκης (Προθεσμία 18/9/2009)H Kρατική Oρχήστρα Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό τυμπάνων και κρουστών με τον τίτλο «ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2009».

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 24 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2009 και θα είναι δημόσιος. Οι ακριβείς ώρες και ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έγκαιρα στους υποψήφιους.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί νέοι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι, εφ? όσον έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1980.

Tα έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού θα είναι 3.000 ευρώ για το πρώτο βραβείο, 1.800 ευρώ για το δεύτερο βραβείο και 1.200 ευρώ για το τρίτο βραβείο και θα καταβληθούν στους νικητές αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

H επιλογή των νικητών θα γίνει από κριτική επιτροπή μουσικών που θα οριστεί από την Kρατική Oρχήστρα Θεσσαλονίκης, στην οποία θα μετέχει και ένας διοικητικός υπάλληλος της Kρατικής Oρχήστρας ως γραμματέας χωρίς ψήφο.

H δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε έντυπο που χορηγείται από την Kρατική Oρχήστρα Θεσσαλονίκης, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11, πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Kρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την 13η απογευματινή της 18ης Σεπτεμβρίου 2009.

Oι δηλώσεις συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά εξετάζονται από την οργανωτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Kρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης. Η οργανωτική επιτροπή κάνει δεκτές τις υποψηφιότητες, εφ? όσον πληρούν τους παραπάνω όρους. Hοργανωτική επιτροπή θα ειδοποιήσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου τους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό για την ακριβή ημέρα, ώρα και τόπο, όπου θα εμφανιστούν ενώπιον της κριτικής επιτροπής για να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους. H σειρά εμφάνισής τους θα καθοριστεί με κλήρωση, που θα γίνει στα γραφεία της Kρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης, την 23η Οκτωβρίου και ώρα 13.00, στην οποία θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή οι αντιπρόσωποί τους.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρείτε στον.