Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012 02:42

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου 2012 (Προθεσμία 31/5/2012)Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου 2012.

Βασικές απαιτήσεις θεατρικού έργου:

1. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα σε θεατρική ραδιοφωνική γραφή στην Πανελλήνια δημοτική.

2. Το θέμα του έργου είναι ελεύθερο.

3. Ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα οχτώ. Στην αρχή του έργου να γίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτήρων των προσώπων.

4. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό, να μην έχουν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. ή από άλλο Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό, να έχουν διάρκεια 60 περίπου λεπτών, να είναι δακτυλογραφημένα σε 40 περίπου σελίδες (Α4) στη μία πλευρά της κόλλας και να υποβληθούν σε τρία αντίγραφα. (Μέγεθος γραμμάτων 14 New Roman, διάστημα γραμμών 1,5).

5. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.

Θα δοθούν τα εξής βραβεία:

Πρώτο Βραβείο

2.500 ευρώ

Δεύτερο Βραβείο

2.000 ευρώ

Τρίτο Βραβείο

1.500 ευρώ

Οι συμμετοχές με ένδειξη «Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2012» πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο ταχυδρομικώς, ως συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου
Διευθυντή Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων
«Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου»
Τ.Θ. 24824
1397 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 31 Μαΐου 2012.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22862500 ή / και στη Γραμματεία του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 22862081 και 22862046.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο.