Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 15:37

Προκήρυξη 90ου Καλοκαιρινείου Θεατρικού Διαγωνισμού 2010 (31/12/2010)O Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τoν 90ό Καλοκαιρίνειο Θεατρικό Διαγωνισμό γιa τo έτος 2010. Δεκτά γίνονται μόνον θεατρικά έργα ανέκδοτα, χωρίς περιορισμό στο περιεχόμενο και στή γλώσσα. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε τρία (3) αντίτυπα με ψευδώνυμο και να συνοδεύωνται από κλειστό φάκελο, μέσα στον οποίο θα αναγράφωνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέως. Στον παρόντα Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει Βραβείο (και όχι Έπαινο) σε προηγούμενο Καλοκαιρίνειο Θεατρικό Διαγωνισμό, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου.  Η προθεσμία υποβολής των έργων στην Γραμματεία του Φ. Σ. Παρνασσός (Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8) λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή κρίσεως σε δημόσια συνεδρία στην αίθουσα Κ. Παλαμά του κεντρικού κτηρίου του Φ. Σ. Παρνασσός, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. Το κείμενο της Επιτροπής κρίσεως δεν δημοσιεύεται ούτε κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφυλάκτως την κρίση της Επιτροπής.

Η απονομή των Βραβείων και Επαίνων στούς διακριθέντες θα γίνη στην αίθουσα τελετών του κεντρικού κτηρίου του Φ. Σ. Παρνασσός την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11 π.μ., μετά το ετήσιο μνημόσυνο των ιδρυτών και ευεργετών του Συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεσθε στη Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 210.3221917).