Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2010 15:53

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου (Προθεσμία 31/12/2010)Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του για ανέκδοτο λογοτεχνικό έργο παιδικής λογοτεχνίας, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, ο οποίος αφορά φέτος το παιδικό μυθιστόρημα-σύγχρονο παραμύθι.
Θα δοθούν πρώτο βραβείο (1350 ευρώ), δεύτερο βραβείο (700 ευρώ) και τιμητικά διπλώματα. Ο/η συγγραφέας του έργου που βραβεύεται με το πρώτο βραβείο μπορεί, εάν επιθυμεί, να παραδώσει το έργο στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση και διάθεσή του. Για το δεύτερο βραβείο η Τράπεζα Κύπρου παραχωρεί άτοκο δάνειο στο συγγραφέα, για σκοπούς έκδοσης του βιβλίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
2. Το περιεχόμενο των έργων θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου, να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα και να συμβάλλει στην αγωγή της αντίστοιχης ηλικίας.
3. Η έκταση των έργων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 80 δακτυλογραφημένες σελίδες (με διάστημα 1,5 εκ.).
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελληνικής καταγωγής, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Συγγραφείς που βραβεύτηκαν από τον ΚΣΠΝΒ σε προηγούμενους διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την προηγούμενη βράβευσή τους. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό. Στο εξώφυλλο αναγράφονται το είδος του έργου και η ηλικία στην οποία απευθύνεται (εφηβικό μυθιστόρημα). Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο διακριτικός αριθμός. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στο φάκελο κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από το διαγωνισμό.
6. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο στη διεύθυνση : Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία.
7. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ.
8. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως και σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2010.
10. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο από τον ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22375919) ή το ΠΙΤΚ (Φανερωμένης 86-90, τηλ. 22128157), όπως επίσης στα «Γεγονότα», από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ .