Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 02:48

Spazialismo (Διαστιμισμός)

Ο όρος Spazialismo ή Διαστιμισμός ωρίμασε γύρω από το όνομα του Lucio Fontana (1899-1968) στις αρχές της δεκαετίας του '50, στο Μιλάνο. Ο όρος 'Spazialismo', εμφανίζεται στο ιδρυτικό κείμενο που διατύπωσε ο ίδιος, στο Manifesto Blanco στο Buenos Aires, το 1946. Ο όρος 'Spazialismo' είχε μεγάλη ανταπόκριση και χαρακτήριζε με ακρίβεια τον οραματισμό του Fontana, καθώς 'spazio' στα ιταλικά σημαίνει χώρος.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ