Η καλλιτεχνική ομάδα Pixel 13 (Γαλλία) και η πολιτιστική εταιρεία Ανάμεσα στους Μέρμηγκες (Aθήνα/Λάρνακα) αναζητούν 5 καλλιτέχνες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο project kaos.