Το AiR-Vejle είναι ένα πρόγραμμα residency του Εργαστηρίου χαρακτικής Vejle για χαράκτες από όλο τον κόσμο.
Κύριος στόχος του residency σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι "να δώσει στον καλλιτέχνη την ευκαιρία να βυθιστεί στην καλλιτεχνική διαδικασία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, εστιάζει στη δικτύωση, το διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων".